Intervisie o.b.v. Aprreciative Inquiry 

Intervisie is onderlinge collegiale advisering gericht op gedragsverandering.

De intervisiemethodiek die AI time heeft ontwikkeld is waarderend. Dat wil zeggen dat ze niet uitgaat van problemen in het werk, maar van wat er goed ging, wat een succes was.

De waarderende aanpak geeft een heel positieve grondhouding. Een positieve uitgangspositie om elkaar in de groep van feedback te voorzien, om open te kunnen vertellen over je gedrag. Om in alle openheid ook uitdagingen voor jezelf te formuleren voor jouw toekomst.

Bij waarderende intervisie ben je samen aan het leren én ontwikkelen.

AI time traint groepen in het kunnen hanteren van het waarderende intervisiestappenplan. Dat vergt meestal 3 sessies van ongeveer 2 uur. Daarna kan de groep verder zonder begeleiding.