Grootschalige verandertrajecten

Bij grootschalige verandertrajecten gaat AI time eerst aan de slag met een groep medewerkers die als vertegenwoordigers van de verschillende teams / afdelingen worden afgevaardigd. Dit kernteam is als het ware een doorsnee van de organisatie. Er zitten vertegenwoordigers in van alle niveaus in de organisatie.

Het kernteam wordt getraind in de principes van AI, want het kernteam speelt een belangrijke rol bij het totale verandertraject. Zij zijn als het ware de bruggenhoofden naar de organisatieonderdelen. Zij ondersteunen de consultant in het hele proces en zullen zodoende veel inzichten verwerven in AI. Deze kennis kan na het verandertraject in de organsatie gebruikt worden ten behoeve van nieuwe verandertrajecten.

 Enkele aannames van Appreciative Inquiry:

In elke sociale omgeving, organisatie of groep is iets wat goed werkt
◊ Waar we aandacht aan geven wordt onze realiteit
◊ Het is belangrijk verschillen te waarderen en te respecteren
◊ De taal die we gebruiken creëert onze werkelijkheid

 

 

 

 

 

Samen met het kernteam wordt een programma gecreëerd en uitgevoerd na afstemming met de opdrachtgever. Er zouden bijvoorbeeld één of meerdere grootschalige bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden die in het teken staan van de veranderdoelen.

AI time kan in diverse stadia van het veranderproces worden ingezet. Natuurlijk is betrekken van medewerkers van de organisatie in een zo vroeg mogelijk stadium ideaal, maar dat is niet altijd op organisatieniveau toepasbaar. Het is ook zeker mogelijk om medewerkers te betrekken bij een verandertraject nadat bijvoorbeeld de nieuwe doelen op strategisch niveau al zijn geformuleerd.

Het resultaat na toepassing van AI bij organisatiebrede veranderingstrajecten is dat medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Veranderingen worden breed gedragen, men is er enthousiast voor want men maakt er deel van uit. De bedrijfscultuur zal veranderen door meer te richten op mogelijkheden en het positieve in plaats van de problemen en het negatieve in de organisatie. Bijkomend effect is het inzicht dat is ontstaan in het inzetten van  medewerkers op hun kwaliteiten. Hierdoor is groei in prestatie mogelijk en dus ook groei in bedrijfsresultaat. Medewerkers maken een zeer positieve ontwikkeling door. Ook hier geldt dat het proces niet minder belangrijk is als het eindresultaat. Verandertrajecten op deze schaalgrootte vragen maatwerk. Dat wordt dan ook geleverd in overleg met de opdrachtgever.