Casus "opstarten met een nieuw team"

Het hoofd HRM van een zorginstelling, voelde de behoefte om met de afdeling personeelszaken (19 personen inclusief het hoofd) een teamdag te houden.
Aanleiding was vierledig. Allereerst een herstart van de afdeling na het afsplitsen van een gelieerde organisatie (inclusief een deel van het personeel). Vervolgens de verhuizing van diverse subgroepen met verschillende huisvesting naar één gebouw van het ziekenhuis. Als derde het veranderen van taken voor verschillende medewerkers en het aanstellen van enkele functioneel leidinggevenden en als laatste het gevoelde gemis aan goede samenwerking op alle niveau's binnen de afdeling.

De directeur had de doelstelling van de dag voor zichzelf als volgt geformuleerd: een personeelsdienst die op een natuurlijke, solidaire en collegiale wijze met elkaar samenwerkt om een optimale dienstverlening aan onze (interne)klanten te realiseren. Een dienst waar de algemene sfeer positiever is dan momenteel het geval is.

 Een deelnemer:

"Geert is een bekwame begeleider, hij heeft door zijn positieve aanpak de groep kunnen overtuigen open te zijn. Hij was spontaan en wist ons te motiveren om de bestaande knelpunten te ontdekken en er oplossingen voor te vinden. Door zijn vriendelijkheid en eigen inbreng maakte hij er een aangename en leerzame dag van."

Resultaat

Er werden concrete werkafspraken gemaakt die perfect bij de door de directeur HRM vooraf geformuleerde doelstellingen van de dag aansloten. De teamdag was bijzonder positief ervaren door de deelnemers. Ze voelden zich snel op het gemak en door de ervaren openheid en intimiteit bij de de interviews voelde men zich snel vrij om te zeggen wat men wilde zeggen. Het vanuit hun kracht verder nadenken over en acties formuleren naar de toekomst, was energiek en gaf inspiratie. De geformuleerde acties waren ook heel praktisch en dus uitvoerbaar.

Als voorbeeld: besloten werd de middagpauze vanaf de teamdag gezamelijk te houden tussen bepaalde tijdstippen om elkaar dan ook wat informeler te kunnen ontmoeten. Hier werd veel belang aan gehecht. Voorheen werd meestal op verschillene tijden in subgroepjes geluncht of werd doorgewerkt. Vanaf nu was de afdeling personeelszaken tussen 12.30 en 13.15 uur gesloten.