Casus "Weer eens goede afspraken maken"

De leidinggevende van een klein team (bestaande uit 4 personen, inclusief het hoofd) vond dat de afdeling te operationeel was ingesteld en niet of nauwelijks toe kwam aan het maken van beleid op tactisch niveau. De medewerkers zagen veel werk op zich afkomen, door de grote vraag uit de organisatie, maar 'nee' zeggen was niet gebruikelijk. Met als resultaat dat inmiddels veel meer werd gedaan dan de eigenlijke taken van het team, alleen training en recruitment. De leidinggevende wilde met een teamdag de neuzen dezelfde kant op krijgen en met elkaar concrete afspraken maken over onder andere de werkverdeling.

Op verzoek van de leidinggevende werd gestart met de theorie over kernkwaliteiten en valkuilen. Het waarderende aspect hiervan vormde een mooie overgang naar het vervolg van de dag, waarin de AI methodiek werd gevolgd. De deelnemers werden uitgenodigd om elkaar te interviewen (de eerste stap in het proces). Vervolgens werden de resultaten in de groep gedeeld. Met deze informatie werd vervolgens de gewenste toekomst vorm gegeven.

 Een deelnemer:

"Ik vond de aanpak van Geert heel positief: de workshop werd op een fijne manier opgebouwd, vertrekkend van de positieve punten om dan als vanzelfsprekend bij de 'pijnpunten' uit te komen. Geert ging ook op een rustige manier op alles in, en wist door te vragen op een niet-opdringerige manier.
Conclusie: positieve ervaring, zowel naar Geert zelf toe als naar zijn aanpak."

Resultaat/Effect

Er werden een aantal concrete werkafspraken gemaakt die goed bij de doelstelling van de dag aansloten. De  acties waren praktisch en 'gezond ambitieus' en dus goed uitvoerbaar. De werkafspraken worden goed nageleefd en de motivatie van het team is flink toegenomen. Er worden inmiddels duidelijke keuzes gemaakt in het aannemen van nieuw werk en er wordt nadrukkelijker rekening gehouden met de beperkingen in menskracht. Zaken worden meer gedelegeerd naar andere afdelingen en er is voldoende tijd vrijgekomen om op beleidsmatig en tactisch niveau taken te verrichten.

Hoe kijken de deelnemers terug op de dag?

Zowel de leidinggevende als de medewerkers waren zeer tevreden met de gehouden teamdag. Het team heeft zichzelf verbaasd door te merken dat ze veelal op één lijn zitten en dat ze concrete en ambitieuze plannen hebben. Er was volgens de deelnemers door de opbouw van de dag meteen sprake van een sterk teamgevoel. Het team vond de teamdag vooral een kans die ze eigenlijk al veel eerder hadden moeten grijpen.