Casus "vastgelopen teamprocessen"

De teamleider van een team met 11 medewerkers en 3 senior medewerkers kreeg in zijn team te maken met (meestentijds onderhuids) gemor van een deel van het team tegen enkele andere teamleden. De senior medewerkers sturen binnen het team wisselend samengestelde projectteams functioneel aan. Enkele medewerkers ervoeren al langere tijd onvoldoende ruimte en vrijheid van een senior om eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De teamleider voelde de behoefte om een teamdag te houden met zijn team die in het teken zou moeten staan van de onderlingen samenwerking, communicatie en onderlinge respectvolle omgang met elkaar. We besloten een teamdag te organiseren met als thema "inspirerende teamwork".

Sample Image    Sample Image    Sample Image

Resultaat

Het werd een uitermate positieve dag. Door de één op één interviews aan het begin van de dag was de sfeer direct open en vertrouwelijk. Bij het delen van de tijdens de interviews verkregen informatie in de groep was de sfeer ook direct zeer positief.

Bijzonder was dat tijdens het tweede deel van de sessie op een zeker moment de bewuste senior medewerker het woord nam. Zonder op dat moment directe aanleiding zei hij twee dingen: 1. Dat hij zich besefte dat hij soms niet voldoende communiceerde in het team, en 2. Dat hij meer ruimte moest laten voor de eigen verantwoordelijkheid van "zijn" medewerkers. Hij gaf er ook een heel mooi voorbeeld bij. Dat was echt de spijker op zijn kop en iedereen was er een paar tellen stil van. Het was een echt coming-out moment. Het was ook een echt topmoment tijdens de dag.

Het bijzondere aan het moment was dat deze zeer ervaren medewerker dus op dat moment, vanuit de positieve mindset door AI, de openheid ervoer om dit negatieve gedrag van hemzelf in de groep a.h.w. te belijden.

Een teamlid karakteriseerde de dag treffend:

"ik had gedacht dat we elkaar vandaag eens goed de waarheid zouden gaan zeggen. Dat we elkaar eens goed de spiegel voor zouden houden en dat er een paar flinke barsten in het glas zouden springen. Nou, we hebben elkaar een veel grotere spiegel voorgehouden dan ik had gedacht maar het glas is nog mooi heel."

Resultaat AI

De teamleider vond het heel bijzonder om mee te maken dat gedurende de dag alle zaken werden benoemd die benoemd moesten worden. Dat gebeurde in grote openheid vanuit een heel positieve grondhouding die was gecreëerd door de AI methodiek. Bovendien was het nu een breed gedeelde feedback waar iedereen elkaar op aan kan spreken. 
De teamleider was er ook van overtuigd dat de bewuste senior medewerker zonder de positieve mindset van AI nooit tot een dergelijk individueel coming-out moment was gekomen.