AI time gelooft in Appreciative Inquiry als een krachtige filosofie die breed toepasbaar is.

Zowel op persoonlijk vlak bij coaching als in begeleiding van teams, afdelingen en organisaties. Als managmentstool, als middel voor teambuilding, hulpmiddel bij cultuurverandering en ten behoeve van verandermanagement.

Sample ImageSample ImageSample Image

"Een aantal indrukken van het bijzondere interieur van Case" 

AI time begeleidt en traint leidinggevenden om vanuit positieve waardering te kijken naar medewerkers. Leidinggevenden worden daardoor meer gerespecteerd en sturing wordt beter geaccepteerd

Al time begeleidt teams en afdelingen bij het benoemen van individuele kwaliteiten en helpt deze in te zetten om de gewenste toekomst en doelen van de organisatie te realiseren

AI time begeleidt organisaties bij gewenste (cultuur)veranderingen en betrekt daarbij mensen uit alle lagen van de organisatie. AI time zorgt ervoor dat veranderingen in organisaties breed worden gedragen.