AI is een veranderbenadering waarbij organisaties ontwikkelen in de richting van een samen gedeeld toekomstbeeld door eerst de aanwezige krachten met elkaar te ontdekken.

AI gaat er vanuit dat organisaties veranderen in de richting waar ze zich  vragen over stellen. Onderzoek je dus problemen, dan zul je nog meer problemen vinden. Onderzoek je de successen, dan vind je voorwaarden voor dat succes. Die heb je vervolgens nodig om dat succes te laten groeien naar een gewenste toekomst.

Sample Image    Sample Image    Sample Image

Het bijzondere gebouw van de CASE Western Reserve University in Cleveland Ohio staat voor mij symbool als de bakermat van AI. Het gebouw is ontworpen door F. Gehry. 
AI is ontwikkeld door onder andere David Cooperrider als student van CASE.


AI
kijkt niet naar organisaties als problemen die moeten worden opgelost maar naar mogelijkheden die kunnen worden omarmd. Dat zorgt voor een positieve grondhouding en maakt mensen bewust en verantwoordelijk deelnemer aan veranderprocessen. 

AI is niet een kunstje of een truc. Het is een manier om anders naar mensen en organisaties te kijken. Het ontdekken en inventariseren van het goede wat er al is en het uitbouwen daarvan.

Veranderen op waarderende wijze vindt plaats vanuit verbinding tussen mensen. Het gaat over samenwerken, over creëren van ruimte voor mensen om verantwoordelijkheid te geven en te nemen. 

AI brengt het beste in mensen naar boven. Dáár zit groeipotentie. Het in gaan zetten van specifieke krachten om de toekomst vorm te geven is vaak een verademing voor medewerkers. AI zorgt er op die manier voor dat mensen enthousiast en positief gestemd gaan ontwikkelen in de richting van de toekomst die ze zelf mee hebben mogen bedenken. Dat maakt mensen veel meer betrokken en dus productiever. Dat zorgt voor minder ziekteverzuim, voor meer productie en voor een betere bedrijfscultuur.