Het is tijd voor Appreciative Inquiry 


AI Time is een adviesbureau dat zich richt op advisering en procesbegeleiding in organisaties.

Wij verzorgen zowel individuele coaching, teamcoaching en teambuilding als managementondersteuning door middel van procesadvisering, training en advies.
Wij begeleiden verandertrajecten zoals cultuurveranderingen en kwaliteitsprojecten.

Alle adviezen en trainingen

zijn gericht op concreet gedrag

en gekoppeld aan

directe resultaatverbetering


 

 

 

 

 

AI Time baseert haar werk op twee pijlers:

  1. We werken vanuit de grondbeginselen van de filosofie van Appreciative Inquiry
    (waarderend onderzoek). We geloven in deze "waarderende" manier van kijken.

  2. We zijn overtuigd van de unieke en specifieke kwaliteiten van ieder individu. Wij zien mensen als potentiële mogelijkheden.